Secretariat

Administration Office 

Director: ZHANG Lu          Vice Director: ZHANG Yunfeng

Officers: GUO Lili               LI Haipeng

 

STI Administration Office 

Director: ZHANG Li            Vice Director: ZHANG Zhe

Officer: LUO Lei

 

Human Resources Office

Director: LI Xiaosong

Officers: LIN Zhiye             LI Xuan

 

Development Cooperation Office

Director: SUN Zhongchang

Officers: Zeeshan               DU Xiaolan            DENG Siming

 

STI Forum Office

Head: LU Shanlong

Officers: WANG Shuo       XUE Mengying